Moterų sveikatos praradimo programos

Prevencinės programos | Vilniaus visuomenės sveikatos biuras

ES darbuotojų saugos ir sveikatos strateginės programos Europos Parlamentas, —  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos preambulę ir į 3 bei 6 straipsnius, —  atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo ir ypač į jos 3, 6, 9, 20,ir straipsnius, —  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ypač į jos 1, 3, 27, 31, 32 ir 33 straipsnius, —  atsižvelgdamas į  m.

moterų sveikatos praradimo programos

Europos socialinę chartiją, ypač į jos I dalį ir II dalies 3 straipsnį, —  atsižvelgdamas į  m. Filadelfijos deklaraciją dėl Tarptautinės darbo organizacijos TDO siekių ir tikslų, —  atsižvelgdamas į TDO konvencijas ir rekomendacijas sveikatos ir saugos darbo vietoje klausimais, —   atsižvelgdamas į  m. Tarybos išvadas dėl — m.

moterų sveikatos praradimo programos

Tarybos išvadas dėl naujos darbuotojų saugos ir sveikatos darbotvarkės siekiant skatinti geresnes darbo sąlygas, —  atsižvelgdamas į  m. Bendrijos darbuotojų sveikatos ir saugos strategijos 9—  atsižvelgdamas į savo  m.

moterų sveikatos praradimo programos

Europos Sąjungos darbuotojų sveikatos ir saugos strategijos vidurio laikotarpio peržiūros 11—  atsižvelgdamas į savo  m. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę ir m.

Regionų komiteto nuomonę dėl Komisijos komunikato dėl — m. ES darbuotojų saugos ir sveikatos strateginės programos, —  atsižvelgdamas į m.

moterų sveikatos praradimo programos

ES darbuotojų sveikatos ir saugos strateginėje programoje pateiktus Komisijos įsipareigojimus tobulinti su darbu susijusių ligų prevenciją, ypač nanotechnologijų ir biotechnologijų srityse; pabrėžia, kad gali būti neaišku, kaip reikia paskirstyti ir naudoti nanotechnologijas, ir mano, kad reikia atlikti daugiau mokslinių tyrimų dėl potencialios rizikos DSS, susijusios su naujomis technologijomis; atsižvelgdamas į tai, mano, kad siekiant sumažinti potencialią riziką moterų sveikatos praradimo programos nanotechnologijomis dirbančių darbuotojų sveikatai ir saugai, turėtų būti taikomas atsargumo principas;

Svarbi informacija